Skip to content
4.11.2020

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset muistivat veteraaneja

Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry perustettiin vuonna 1961 tarkoituksenaan toimia tamperelaisten sotaveteraanien ja heidän lähiomaistensa taloudellisen aseman ja terveydentilan parantamiseksi. Taloudellisen tuen lisäksi yhdistys järjestää retkiä ja erilaisia tilaisuuksia. Keskinäiset kohtaamiset ovat tärkeitä jäsenten hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä työssä kannatusjäsenet ja vapaaehtoiset ovat olleet merkittävässä roolissa.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2. syyskuuta. Normaalisti kokous olisi pidetty jo keväällä, mutta koronapandemian vuoksi oli parempi siirtää kokoontuminen syksyyn. Kokous alkoi juhlallisesti, kun ansioituneita toimijoita muistettiin arvokkain huomionosoituksin. Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Pasi Alho muistutti puheessaan sotaveteraanien perinteen ylläpitämisen tärkeydestä. Veteraanityö monin tavoin onkin jo reserviläisyhdistysten ja -kerhojen tämän päivän tärkeää toimintaa.

Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry:n tervehdyksen kokouksessa Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistykselle luovuttivat Hannele Heino ja Tiina Kokkola. Tervehdyksen ottivat vastaan yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Nuutinen ja toiminnanjohtaja Johanna Vuori. Kuva: Sirkka Ojala.

Puheenjohtajana viisi ja puoli vuotta sekä parinkymmenen vuoden ajan eri tehtävissä ansiokkaasti toiminut Raimo Nuutinen katsoi, että nyt oli aika jättää tehtävät nuoremmalle polvelle. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin sosiaalineuvos Seppo Rantanen. Yhdistyksen kunniajäseneksi valittiin Timo Salokannel. Kokouksessa todettiin myös, että vanhin jäsen, Aimo Lehmus, on täyttänyt 108 vuotta.

Viime sotiemme veteraanien määrä vähenee joka päivä. Nyt rintamalla mukana olleita naisia on elossa enemmän kuin miehiä. On tärkeää muistaa myös naisia, jotka puolisoina, äiteinä, sisarina ja tyttärinä mahdollistivat edellytykset elämään kotirintamalla ja sotien jälkeen jatkoivat maamme jälleenrakennusta rintamalta palanneiden miesten kanssa. Tampereen Seudun Reserviläisnaiset ry kunnioittaa sotiemme kaikkia veteraaneja ja toivat vuosikokoukseen tervehdyksenä rahalahjoituksen veteraanien taloudelliseen avustamiseen.

Teksti: Tiina Kokkola.

INFO
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry on perustettu 1961.
Yksi Suomen suurimpia sotaveteraaniyhdistyksiä.
Yhdistys on Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n jäsenjärjestö.
Avustaa ja tukee avun tarpeessa olevia tamperelaisia sotaveteraaneja ja heidän puolisoitaan ja leskiään.
Sotaveteraani on mies, joka on osallistunut sotatoimiin 1939-1945, ja jolle on tästä syystä myönnetty rintamasotilastunnus tai sotatoimiin osallistunut nainen, jolla on rintamapalvelustunnus.
Vuoden 2020 alussa jäseniä oli kaikkiaan 621, joista rintamatunnus on 219 jäsenellä. Loput ovat veteraanien puolisoita (23) ja veteraanien leskiä (174) sekä kannatusjäseniä (205).