Skip to content

Kuinka toimimme

Kokoontumiset
Yhdistyksemme hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Hallituksen kokoukset ovat aina olleet avoimia kaikille jäsenillemme. Kaikki jäsenemme ovat tervetulleita ideoimaan, innostamaan ja innostumaan naisten vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä.

Koulutus
Jäsenistöllämme on mahdollisuus osallistua kaikkiin Maanpuolustuskoulutus MPK:n järjestämiin kursseihin. Yhdistyksemme järjestää myös itse erilaisia koulutuksia, jotka voivat liittyä esim. järjestötyöhön, erätaitoihin, turvallisuuspolitiikkaan, ampumiseen jne. Yhdistyksen kautta on myös mahdollisuus osallistua naisille suunnattuun Maanpuolustuskoulutus MPK:n kouluttajakoulutukseen.

Ampumatoiminta

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua naisille suunnattuun ampumakoulutukseen, jota annetaan sekä ilma- että ruutiaseilla.

Maastoliikunta
Pirkanmaan Reserviläispiirin maastotoimikunnan kautta on helppo lähteä mukaan maastoharjoituksiin ja -koulutuksiin sekä erilaisille ja monen tasoisille jotoksille.

Varainhankinta
Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, kahvituksilla, muonituksilla, teatterilippuja myymällä ja “myymällä” työvoimaa erilaisiin tehtäviin siivouksesta pitopalveluun.

Yhteistyö
Yhdistys tekee monin tavoin yhteistyötä Tampereen Reserviläisten ja Reserviläisliiton naisjäsenten ja -yhdistysten kanssa. Tavoitteena on voimavaroja yhdistämällä saavuttaa mahdollisimman monipuolisia ja mielenkiintoisia tapahtumia. Tuemme Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistystä mm. lahjoittamalle heille vuosittain avustuksia. Olemme olleet mukana jo vuosia veteraanikeräyksessä ja jalkautuneet eri puolilla Tamperetta keräyslippaitten kanssa.

Tiedottaminen
Yhdistyksemme jäsentiedote lähetetään sekä sähköpostilla että kirjeenä neljä kertaa vuodessa. Tiedotamme myös Pirkanmaan reservipiirien toiminta-alueella ilmestyvässä Pirkan Viesti-lehdessä, kotisivuillamme ja yhdistyksen facebook -sivulla ajankohtaisista ja tulevista tapahtumistamme.